£ód¼ Filmowa
Strona g³ówna Dzia³ania Osoby Wspó³praca Realizacje Cinergia Kontakt
Kontakt
Stowarzyszenie "£ód¼ Filmowa"
ul. Piotrkowska 203/205
90-451 £ód¼

tel. (42) 637 41 50
info@lodzfilmowa.pl

NIP 727-25-41-328
Regon 472908202
KRS 0000305805

Bank Zachodni WBK S.A.
81 1090 2705 0000 0001 3321 3343